محسن اسکندری نیا

محسن اسکندری نیا

هم‌بنیان گذار گروه مالی زاویه
آدرس ایمیل

Eskandarinia@zaviehgroup.com

رزومه

تحصیلات

لیسانس حسابداری

موسسه آموزش عالی و پژوهش صنایع ایران

گواهینامه های حرفه ای

عضویت عادی

انجمن حسابداران خبره ایران

انتشارات

CD های آموزشی

WORD 97 – پیشرفته

شرکت هادی سیستم

EXCEL 2000 – سطح ۳ و ۴

شرکت هادی سیستم

ترجمه:

بانکداری سرمایه گذاری

نشر آوند دانش

راهنمای جامع ادغام و تملیک (جلد ۱)

در دست اقدام

راهنمای جامع ادغام و تملیک (جلد ۲)

در دست اقدام

تجربیات کاری

گروه مالی زاویه

هم‌بنیان گذار

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

مدیر تامین مالی

گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس

مدیر بودجه و تامین مالی

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

مدیر تامین مالی

تدریس

مدل سازی بودجه جامع با Excel 2016

آکادمی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

داشبوردهای مالی و مدیریتی با Excel 2016

آکادمی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

مدل سازی مالی با Excel 2016

سازمان مدیریت صنعتی

صورت های مالی آتی با Excel 2013

گروه شرکت های ساختمانی ایرانیان اطلس

مدل سازی مقدماتی با اکسل

مرکز مالی ایران