تحلیل داده های تجاری با اکسل
۴۲%
تخفیف
۲۷۹,۰۰۰ تومان
بودجه جامع با اکسل
۳۰%
تخفیف
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
مدلسازی مالی با اکسل
۳۰%
تخفیف
۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان
دوره تخصصی بانکداری سرمایه گذاری
۲۸%
تخفیف
۲۳۹,۰۰۰ تومان